Eşitse (==) ve Denkse (===) Arasındaki Farklar (JavaScript)

Bu derste sizlere eşitse ve denkse arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum.. Aslnıda öyle çok aman aman fark yok ama olan farklarıda bilmek gerek 🙂

Konuyla ilgili örnekleri aşağıda paylaşıyorum, incelerseniz az çok anlayacaksınız zaten.

alert( 1 == "1" ); // true
alert( 1 === "1" ); // false - tipleri farklı (int, string)
alert( 0 == false ); // true
alert( 0 === false ); // false - tipleri farklı (int, bool)
alert( null == undefined ); // true
alert( null === undefined ); // false - tipleri farklı (obj, undef)
alert( new Date() === new Date() ); // false - obje olmasından kaynaklı

function test1(){ this.a = 'test'; }
var test1 = new test1();

function test2(){ this.a = 'test'; }
var test2 = new test2();

alert( test1 === test2 ); // false - obje olmasından kaynaklı
alert( test1.a === test2.a ) // true

Bir Cevap Yazın