Eşitse (==) ve Denkse (===) Arasındaki Farklar (JavaScript)

Bu derste sizlere eşitse ve denkse arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum.. Aslnıda öyle çok aman aman fark yok ama olan farklarıda bilmek gerek ????

Konuyla ilgili örnekleri aşağıda paylaşıyorum, incelerseniz az çok anlayacaksınız zaten.

alert( 1 == "1" ); // true
alert( 1 === "1" ); // false - tipleri farklı (int, string)
alert( 0 == false ); // true
alert( 0 === false ); // false - tipleri farklı (int, bool)
alert( null == undefined ); // true
alert( null === undefined ); // false - tipleri farklı (obj, undef)
alert( new Date() === new Date() ); // false - obje olmasından kaynaklı

function test1(){ this.a = 'test'; }
var test1 = new test1();

function test2(){ this.a = 'test'; }
var test2 = new test2();

alert( test1 === test2 ); // false - obje olmasından kaynaklı
alert( test1.a === test2.a ) // true

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir