Hatalı değerleri filtreleme [Javascript]

Bir gün eğer 0, undefined, null, false, "" gibi değerleri kolayca filtrelemek isterseniz, bu kullanımı unutmayın;

let myArray = [1, 2, undefined, 3, false, "", "erbilen"];

let filteredArray = myArray.filter(Boolean);
console.log(filteredArray); // [1, 2, 3, "erbilen"]