PDO Kullanımı

Bildiğiniz gibi artık PHP veritabanı işlemleri için doğrudan mysql_ li fonksiyonların kullanımını tavsiye etmiyor. Bunun yerine şuan için önerdiği 2 farklı veritabanı eklentisi mevcut. Bunlardan bir tanesi mysqli, bir diğeri ise PDO.

Ben bu yazımda sizlere PDO’yu mysql_ fonksiyonlarına eş değer olacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Eminim daha iyi anlayacaksınız.. Hazırsanız başlayalım?

Veritabanı Bağlantısı

mysql_ li fonksiyonlara veritabanına bağlantısı;

<?php
$baglanti = mysql_connect("localhost","root","123456") or die ();
mysql_select_db("test", $baglanti) or die ( mysql_error() );
?>

PDO da veritabanı bağlantısı;

<?php
try {
   $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test", "root", "123456");
} catch ( PDOException $e ){
   print $e->getMessage();
}
?>

Elbette PDO ile bağlanırken try ~ catch yapısını kullanmak zorunda değildik ancak böyle bir kullanım çok daha kullanışlıdır. Çünkü PDO’nun hatalar için bir exception’ı var ve daha mantıklı hata mesajları üretiyor.

Not: PDO sadece mysql’i değil bir çok veritabanı yapısını destekler. Ancak ben bu makalede sadece mysql ile ilgili anlatım yapacağım.

Karakter Setini Ayarlama

Her zaman bir charset belirlemek iyidir. Bunuda mysql_ li fonksiyonlarda ve PDO da nasıl yaptığımızı örneklerle öğrenelim;

mysql_ li fonksiyonlarda karakter setini ayarlama;

mysql_set_charset("utf8");

ya da

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");

PDO da karakter setini ayarlama;

$db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8", "root", "123456");

ya da;

$db->query("SET CHARACTER SET utf8");

SELECT İşlemi (Toplu)

mysql_ li fonksiyonlarda select işlemi;

$query = mysql_query("SELECT * FROM uyeler");
if ( mysql_affected_rows() ){
   while ( $row = mysql_fetch_assoc($query) ){
      print $row['kullanici_adi']."<br>";
   }
}

PDO da select işlemi;

$query = $db->query("SELECT * FROM uyeler", PDO::FETCH_ASSOC);
if ( $query->rowCount() ){
   foreach( $query as $row ){
     print $row['kulanici_adi']."<br>";
   }
}

SELECT İşlemi (Tek)

Sadece bir veriyi çekmek için nasıl bir işlem yapacağımızı görelim;

mysql_ li fonksiyonlarda tekil select işlemi;

$id = $_GET['id'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM uyeler WHERE uye_id = '{$id}'");
if ( mysql_affected_rows() ){
  $row = mysql_fetch_assoc($query);
  print_r($row);
}

PDO da tekil select işlemi;

$id = $_GET['id']; 
$query = $db->query("SELECT * FROM uyeler WHERE uye_id = '{$id}'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if ( $query ){
  print_r($query);
}

Her iki şekilde de güvenli bir select işlemi olmadı. Çünkü SQL Injectiondediğimiz bir olay var ve şuan her iki işlem içinde kolayca uygulanabilir durumda. Bunun hakkında makale sonlarında güvenlik bölümünde sizlere bahsedeceğim.

INSERT İşlemi

Veritabanına veri kayıt etmek için mysql_ li fonksiyonlarla PDO arasındaki farkı görelim;

mysql_ li fonksiyonlarda insert işlemi;

$insert = mysql_query("INSERT INTO uyeler SET
uye_kadi = 'Tayfun Erbilen',
uye_sifre = '123456',
uye_eposta = '[email protected]'");
if ( $insert ){
   $last_id = mysql_insert_id();
   print "insert işlemi başarılı!";
}

PDO da insert işlemi;

$query = $db->prepare("INSERT INTO uyeler SET
uye_kadi = ?,
uye_sifre = ?,
uye_eposta = ?");
$insert = $query->execute(array(
   "Tayfun Erbilen", "123456", "[email protected]"
));
if ( $insert ){
  $last_id = $db->lastInsertId();
  print "insert işlemi başarılı!";
}

Her iki şekilde de veritabanına yeni bir veri kaydı yapılır. PDO kodları biraz uzun gibi görünsede daha güvenilirdir. Çünkü bu 2 kod parçacığında mysql_ li fonksiyonlu örnekte SQL Injection açığı mevcuttur. Unutmamak gerek ki insert işlemlerinin %99’u kullanıcıdan aldığımız veriler doğrultusunda olmakta. Buda alınan verilerin kontrol edilmesi anlamına gelir. Bunu siz yapmaktansa kullandığınız veritabanı sınıfının yapması çok daha kullanışlı olacaktır. PDO’da bunu sizin için yapıyor ve kullanıcıdan aldığınız bilgileri bu kullanım ile daha güvenilir hale getiriyor. Böylece SQL Injection açıklarından korunmuş oluyoruz.

Ayrıca PDO örneğinde ? yerine key (anahtar) isimler belirtipte ona göre dizide değer gönderebilirdik.. Yani şu şekilde bir örnekte yapabilirdik;

$query = $db->prepare("INSERT INTO uyeler SET
uye_kadi = :kadi,
uye_sifre = :sifre,
uye_eposta = :eposta");
$insert = $query->execute(array(
   "sifre" => "123456",
   "eposta" => "[email protected]",
   "kadi" => "Tayfun Erbilen",
));
if ( $insert ){
  $last_id = $db->lastInsertId();
  print "insert işlemi başarılı!";
}

Peki bunun ne farkı var?
diye soracak olursanız bu şekilde execute metodunda belirttiğimiz dizideki sıranın bir önemi kalmaz. İstediğiniz key değerini istediğiniz sırada yazabilirsiniz. Ayrıca key değerlerini mantıklı şekilde belirtirseniz anlama kolaylığıda sağlar.

UPDATE İşlemi

Update (güncelleme) işleminin insert’ten bir farkı yoktur aslında. Sadece insert into yerine update yazmalı ve bir where koşulu koymamız gerekiyor o kadar ???? Yinede biz ikisininde bir örneğini yapalım..

mysql_ li fonksiyonlarda update işlemi;

$update = mysql_query("UPDATE uyeler SET
uye_kadi = 'prototürk'
WHERE uye_kadi = 'Tayfun Erbilen'");
if ( $update ){
   print "güncelleme başarılı!";
}

PDO‘a update işlemi;

$query = $db->prepare("UPDATE uyeler SET
uye_kadi = :yeni_kadi
WHERE uye_kadi = :eski_kadi");
$update = $query->execute(array(
   "yeni_kadi" => "prototürk",
   "eski_kadi" => "Tayfun Erbilen"
));
if ( $update ){
   print "güncelleme başarılı!";
}

INSERT işleminde olduğu gibi burada da PDO güvenlik konusunda gerekeni yapmış oldu.

DELETE İşlemi (Toplu)

Toplu silme işlemlerinde mysql_li fonksiyonlar ve pdo ile birer örnek yapalım;

mysql_ li fonksiyonlarla silme işlemi;

$delete = mysql_query("DELETE FROM uyeler");

PDO da silme işlemi;

$delete = $db->exec("DELETE FROM uyeler");
print 'Toplam '.$delete.' üye silindi!';

DELETE İşlemi (Tek)

Sadece bir veriyi silmek için mysql_ li ve pdo’lu örneği yapalım. Elbette işin içine yine kullanıcıdan veri almak girince pdo daha güvenli bir işlem haline geliyor.

mysql_ li fonksiyonlarda tek veriyi silme işlemi;

$delete = mysql_query("DELETE FROM uyeler WHERE uye_id = {$_GET['id']}");

PDO da tek veriyi silme işlemi;

$query = $db->prepare("DELETE FROM uyeler WHERE uy_id = :id");
$delete = $query->execute(array(
  'id' => $_GET['id']
));

Veritabanı Bağlantısını Sonlandırma

İşimiz bitince mevcut bağlantıyı sonlandırmamız gerekir. Bunuda mysql_ li fonksiyonlarda ve pdo da nasıl yapabiliriz hemen görelim;

mysql_ li fonksiyonlarda bağlantı sonlandırma işlemi;

mysql_close($baglanti);

PDO da bağlantı sonlandırma işlemi;

$db = null;

Object Mapping Olayı

Bunun mysql_ li fonksiyonlarda olmadığına eminim. Varsa bile ben hiç denk gelmedim ama yok yok tamam ???? PDO ‘da ise böyle bir güzellik var.. Peki bu object mapping tam olarak nedir? ne işe yarar? Bunu bir örnek ile anlatsam daha mantıklı sanırım..

uye_ad . ' ' . $this->uye_soyad;
  }

  public function rutbe(){
   if ( $this->uye_rutbe == 1 )
     return 'Yönetici';
   else
     return 'Üye';
  }

}

$query = $db->query("SELECT * FROM uyeler");
$query->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS, 'Uye');

foreach ( $query as $row ){
  print $row->adsoyad() . ': ' . $row->rutbe() . '
'; }

Evet gördüğünüz gibi üyeler tablosundan tüm üyeleri çektim. Ve Uye adında tanımlamış olduğum sınıfta bu bilgilere ulaşıp istediğim gibi kontroller yapabiliyorum. Daha sonra mevcut üyeleri foreach ile listelerken bu Uye sınıfındaki metodlara erişip istediklerimi kolayca kullanabiliyorum. Harika değil mi? Bence de öyle ????

Güvenlik

Veritabanı işlemlerinde SQL Injection diye illet bir şey var.. Yani SQL sorgularına müdahale etmek. Ve bu müdahale sonuçları çok kötü olabilir. Ancak korkmayın, PDO bu gibi kötü durumlar için koruyor..

Örneğin şöyle bir link yapımız olsun;
http://www.siteadi.com/delete.php?id=4

burada id parametresini kullanıcıdan alıyoruz.. Dolayısı ile bu değeri istediği gibi değiştirebilir. Şimdi bu id değerini alıp bir silme işlemi yapalım pdo ile.

$query = $db->prepare("DELETE FROM uyeler WHERE uye_id = :id");
$delete = $query->execute(array(
   "id" => $_GET['id']
));

Evet şuan silme işlemi yapıyor. Örneğin sql sorgusuna müdahale etmeyi deneyelim.. Mesela tüm üyeleri silmeye çalışalım;
http://www.siteadi.com/delete.php?id=’; DELETE FROM videolar; /*

Eğer bu şekilde bir işlem yapılsaydı ve pdo yerine mysql_ li fonksiyonlar kullanılmış olsaydık çoktan sql injection yemiş ve bütün üyelerimizi kaybetmiş olacaktır. Ancak pdo yukarıdaki kodlarda bunun kontrolünü yaptığı için hiçbir şey olmadı ve hala mutluyuz ????

Daha fazlası için;
http://php.net/pdo

“PDO Kullanımı” için 17 yorum

  1. tüm mysql kodlarını pdo ile çalıştırabilirsin, dolayısı ile toplu güncelleme de yapabilirsin 🙂

  2. Olmazlı Gelen Dataya Göre Değişir Tabi Eyer Formdan Array içinde toplu id alıp bunların silinmesini istiyorsan WHERE IN(12,14,15) Şeklinde bir sql sorgusu işini görecektir. tabi öncesinde gelen dizeyi implode() ile birleştirmen gerekir. Yada Foreach döngüsüyle de yapabilirsin. googlede bu şekilde aradığında istediğin cevabı alacaksın.

 1. yıllardır bu makaleye girip kodlarını kopyala yapıştır yapıyorum. bu makale silinirse ya da websitesi kapanırsa burası kalbimde yayın yapmaya devam edecek.

 2. Merhaba Tayfun bir çok videolarını izledim.. Aklıma takılan bir soru var o kadar web site yapımıyla ilgili içeriklerin var iken sen neden wordpress kullanıyorsun..

 3. Pdo sorununu, eski bir ziyaretçi defterini yeni bir php sürümlü siteye eklerken yaşadım. Çok güzel anlatımlar. TEşekkürler.

 4. Merhaba, select işlemini conditional yapmanın bir yolu var mı?
  Örneğin ben IN kullanarak bir arama yapacağım ancak arayüzden beklediğim array gelmezse, o IN kısmını sorguya dahil etmek istemiyorum.

  String concat ederek query oluşturmak istemiyorum çünkü her zaman hataya açık bir durum bu.
  Öneriniz var mı?

 5. Eğitimlerden biliyorduk zaten, makale de bir o kadar açıklayıcı ve önemli detaylar olmuş. Sadece select kısmında çok zorlandım ama onu da başka kaynaklardan çözdük sonunda 🙂 Çok teşekkürler, çok faydalı oldu 🙂

 6. Hocam yıllardır çok işimde yardımın oldu eline emeğine sağlık çok teşekkürler .

 7. Hocam makaleyi sık kullanılanlara kayıt ettim copy copy paste paste her hangi bir dokuman olusturmadımda konuyla ilgili ,emeğe saygı diyip her lazım olduğunda giriyorum ^^

 8. Yıl 2021 hala framework veya bir db class kullanılmadan php yazılıyor maalesef. Gelen her düzeltme işleminde bu sayfayı ekranımın bir köşesinde açık bırakıyorum, belki yüzlerce kez girmişimdir bu sayfaya 🙂 Bu sayfa bir gün yok olursa kalbimde yaşamaya devam edicek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir