CSS: Font Özellikleri

Bu dersimizde CSS’de tüm font özelliklerini ele alacağız.. Fontlar için bir çok tanmlı özellik bulunmakta, bu dersimizde göreceğimiz özellikler şunlardır;

font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
font
@font-face

Okumaya devam et “CSS: Font Özellikleri”

CSS: Seçiciler (31 ~ 41)

CSS’de seçicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz.. Bu dersimizde aşağıdaki seçicileri öğreneceğiz;

31) X:focus
32) X:active
33) X:lang(Y)
34) :root
35) X:empty
36) X:target
37) X:enabled
38) X:disabled
39) X:valid
40) X:invalid
41) ::selection

Okumaya devam et “CSS: Seçiciler (31 ~ 41)”

CSS: Seçiciler (21 ~ 30)

CSS’de seçicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz.. Bu dersimizde aşağıdaki seçicileri öğreneceğiz;

21) X:nth-child(n)
22) X:nth-last-child(n)
23) X:nth-of-type(n)
24) X:nth-last-of-type(n)
25) X:only-child
26) X:only-of-type
27) X:first-child
28) X:last-child
29) X:first-of-type
30) X:last-of-type

Okumaya devam et “CSS: Seçiciler (21 ~ 30)”

CSS: Seçiciler (11 ~ 20)

CSS’de seçicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz.. Bu dersimizde aşağıdaki seçicileri öğreneceğiz;

11) X[Y=’Z’]
12) X[Y*=’Z’]
13) X[Y^=’Z’]
14) X[Y$=’Z’]
15) X[Y~=’Z’]
16) X:checked
17) X::before ve X::after
18) X:hover
19) X:not(Y)
20) X::first-letter ve X::first-line

Okumaya devam et “CSS: Seçiciler (11 ~ 20)”

CSS: Seçiciler (1 ~ 10)

HTML sayfasında nesneleri seçmek için CSS’de bir çok seçici bulunmaktadır.. Sırasıyla tüm bu seçicileri öğreneceğiz ancak bölümler halinde öğreneceğiz.. Bu bölümde aşağıdaki seçicileri öğreneceğiz;

1) * (Evrensel Seçici)
2) #X (ID “Tekil” Seçici)
3) .X (Sınıf Seçici)
4) X Y (Torun Seçici)
5) X (Basit Seçici)
6) X:link ve X:visited (Sözde Sınıf Seçicileri)
7) X + Y (Bitişik Seçici)
8) X > Y (Çocuk Seçici)
9) X ~ Y
10) X[Y] (Nitelik Seçici)

Okumaya devam et “CSS: Seçiciler (1 ~ 10)”

CSS: Giriş

İlk CSS derslerimi 2011 yılında 14 bölümlük bir seri halinde hazırlamıştım.. Ancak aradan uzun bir zaman geçti ve bir çok şey gelişti, değişti.. Bu sebepten dolayı dersleri yeniden çekmeye karar verdim.. Bu ilk dersimizde ise aşağıdaki sorulara cevap bulacağız;

CSS Nedir?
CSS Dosyası Nasıl Oluşturulur?
CSS Dosyası HTML Sayfasına Nasıl Çağrılır?
HTML Sayfasında Inline CSS Nasıl Yazılır?
CSS’in Genel Yapısı
CSS’de Açıklama Satırı
CSS Hataları Hakkında

Okumaya devam et “CSS: Giriş”

CSS ile Dikey Ortalama

http://www.erbilen.net/demo/css_dikey_ortalama/index.html

Bazen yüksekliği değişken olan bir nesnenin içerisindeki değerleri dikey olarak ortalamamız gerekir.. Normal şartlarda vertical-align ile dikey ortalama yapabilsekte değişken yükseklikte bu işe yaramıyor.. Hal böyle olunca işe yaraması ve her tarayıcıda çalışabilmesi için neler yapmamız gerektiğini kısaca inceleyelim. Okumaya devam et “CSS ile Dikey Ortalama”