Verot.net Çoklu Upload Sorunu

Sizde benim gibi resim upload işlemleri için verot.net’de bulunan upload sınıfını kullanıyorsanız bu sorun (daha doğrusu sorunda denemez buna) sizinde başınıza gelmiştir.. Normal tekli yüklemede sorun yok ama çoklu yüklemede? işte orada bir mantıksızlığa düşüyoruz.. Çözümü ise şöyle.. Önce html yapımız şöyle olsun;

<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="resim[]" multiple />
<input type="submit" name="submit" value="Yükle" />
</form>

Bu şekilde dosyaları birden fazla seçip yükle dediğimizde ise aşağıdaki php kodumuz çalışacak;

$images = array();
foreach ($_FILES['resim'] as $k => $l) {
 foreach ($l as $i => $v) {
	if (!array_key_exists($i, $images))
	 $images[$i] = array();
	$images[$i][$k] = $v;
 }
}

foreach ($images as $image){

	$handle = new Upload($image);
	if ($handle->uploaded) {
		
		/* Resmi Yeniden Adlandır */
		$handle->file_new_name_body = substr(base64_encode(uniqid(true)), 0, 20);

		/* Resmi Yeniden Boyutlandır */
		$handle->image_resize = true;
		$handle->image_x = 150;
		$handle->image_ratio_y = true;
		
		/* Resim Yükleme İzni */
		$handle->allowed = array('image/*');
		
		/* Resmi İşle */
		$handle->Process(realpath("../")."/upload/resim/");
		if ($handle->processed) {
		   echo 'ok\n';
		} else {
          echo $handle->error;
		}

		$handle-> Clean();

	} else {
		echo $handle->error;
	}

}

Olay bu şekilde çözüm buluyor, böylece çoklu yükleme işlemini kolayca yapabiliyorsunuz.. Kolay gelsin.

Bir Cevap Yazın