Php Yönlendirme Fonksiyonu

Aslında zaten yönlendirme işlemi için header() fonksiyonunu kullanıyoruz. Ancak duruma bağlı olarak öze bir fonksiyonda daha hızlı kullanım kolaylığı elde edebiliriz. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

<?php

function go ($url, $time = 0){
    if ($time) header("Refresh: {$time}; url={$url}");
    else header("Location: {$url}");
}

// Kullanımı
go("siteadi.com", 10);

// Ya da
go("siteadi.com");

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et