PHP mb_convert_case() Fonksiyonu

Genelde latin karakterleri büyük küçük yaparken sorunlar yaşıyoruz.
Yaşamamak için aslında php’de Multibyte fonksiyonlarını kullanmak gerekiyor.
Bu yüzden alternatif olarak mb_convert_case fonksiyonu kullanılabilir.

Fonksiyon 3 parametre alıyor.
Bunlar sırasıyla String > Mod > Karakter Seti

3 farklı mod var. Bunlar;

  • MB_CASE_UPPER = Tüm ifadeyi büyütür.
  • MB_CASE_LOWER = Tüm ifadeyi küçültür.
  • MB_CASE_TITLE = İfadede her kelimenin baş harfini büyütür.

Örnek kullanımları ise şöyle;

$string = "şeker şey seni gidi";
echo mb_convert_case($string, MB_CASE_UPPER, 'UTF-8'); // büyük yazar
echo "<hr>";
echo mb_convert_case($string, MB_CASE_TITLE , 'UTF-8'); // kelimenin baş harflerini büyük yazar..

Kaynak: http://php.net/manual/en/function.mb-convert-case.php

Bir Cevap Yazın