Php BBKod Fonksiyonu

Kendi hazırlamış olduğum bbkod fonksiyonu.

<?php

function bbkod($par) {
  $bul = array(
   '#\[youtube=(.*?)\]#',
   '#\[b\](.*?)\[/b\]#'
  );

  $degistir = array(
   '<iframe width="100%" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/$1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>',
   '<strong>$1</strong>'
  );
 
  return preg_replace($bul, $degistir, $par);
}
 
// Kullanımı
$string = "Bu bir [b]kalın yazı[/b]dır.. Ve buda bir youtube videosudur; [youtube=9bZkp7q19f0]";
echo bbkod($string);

Bir Cevap Yazın