Denetim Yapıları için Alternatif Sözdizimi

Tipik olarak kullandığımız söz dizimi dışında birde alternatif bulunmaktadır. Normal şartlarda şöyle yazdığımız bir kodu;

if ( $a == 5 ){
// kodlar
}

Şu şekilde de yazabiliriz;

if ( $a == 5 ):
// kodlar
endif;

Ayrıca elseif kullanmak istersek şöyle yapıyoruz;

if ( $a == 5 ):
// kodlar
elseif ( $a == 6 ):
// kodlar
else:
// kodlar
endif;

Elbette bu alternatif sözdizimi (syntax) sadece if için geçerli değil. Aynı zamanda while, for, foreach, switch içinde geçerli. Bu yapı için hepsinin kullanımı standarttır. Örnek vermek gerekirse;

for ( $i = 1; $i <= 10; $i++ ):
// kodlar
endfor;

foreach ( $arr as $arg ):
// kodlar
endforeach;

while ( $i < 10 ):
// kodlar
endwhile;

Switch ( $par ):
// kodlar
endswitch;

Özellikle wordpress ile uğraşan arkadaşların dikkatini çekmiştir bu şekilde yazım.. Ancak aklınıza bu yazım diğerinden daha iyi gibi bir düşünce gelmesin, çünkü bunun böyle olmadığını php.net kendi sitesinde belirtiyor. Alternatif denmesinin bir sebebi var 🙂

Bir Cevap Yazın