CSS: Seçiciler (11 ~ 20)

CSS’de seçicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz.. Bu dersimizde aşağıdaki seçicileri öğreneceğiz;

 • X[Y=’Z’]
 • X[Y*=’Z’]
 • X[Y^=’Z’]
 • X[Y$=’Z’]
 • X[Y~=’Z’]
 • X:checked
 • X::before ve X::after
 • X:hover
 • X:not(Y)
 • X::first-letter ve X::first-line

CSS’de seçicilere kaldığımız yerden devam ediyoruz..
(1~10) Seçicilerine Ulaşmak İçin Tıklayın.
(21~30) Seçicilerine Ulaşmak İçin Tıklayın.
(31~41) Seçicilerine Ulaşmak İçin Tıklayın.

11) X[Y=’Z’]

X Nesnelerinde y niteliği z’ye eşit olan nesneleri seçmek için kullanılır.

/*
 * title niteliği test'e eşit olan linkleri
 * seçip yazı rengini kırmızı yapar
 */
a[title='test'] {
  color: red
}

Tarayıcı DesteğiIE7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

12) X[Y*=’Z’]

X Nesnelerinde Y niteliğinde Z ifadesi geçen nesneleri seçmek için kullanılır.

/*
 * title niteliğinde 'test' ifadesi geçen
 * linkleri seçip yazı rengini mavi yapar
 */
a[title*='test'] {
  color: darkblue
}

Tarayıcı DesteğiIE7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

13) X[Y^=’Z’]

X Nesnelerinde Y niteliği Z ile başlayan nesneleri seçmek için kullanılır.

/*
 * href niteliği 'http' ile başlayan
 * linkleri seçip yazı rengini kırmızı yapar
 */
a[href^='http'] {
  color: red
}

Tarayıcı DesteğiIE7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

14) X[Y$=’Z’]

X Nesnelerinde Y niteliği Z ile biten nesneleri seçmek için kullanılır.

/*
 * href niteliği '.net' ile biten linkleri
 * seçip yazı rengini kırmızı yapar
 */
a[href$='.net'] {
  color: red
}

Tarayıcı DesteğiIE7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

15) X[Y~=’Z’]

X Nesnelerinde Y niteliğinde Z ifadesi geçen nesneleri seçmek için kullanılır. X[Y*=’Z’] seçicisinden farklı olarak Z ifadesi doğrudan bir ifade ise seçilir.. Yani “test” ifadesi geçen nesneleri seçeceksek “testettik” ifadesi içeren bir nesneyi bu seçici ile değil X[Y*=’Z’] seçicisi ile seçebiliriz.

/*
 * Title niteliğinde 'test' ifadesi geçen
 * linkleri seçip rengini kırmızı yapar
 */
a[title~='test'] {
  color: red
}

Tarayıcı DesteğiIE7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

16) X:checked

X form nesnelerinde seçili olanları seçmek için kullanılır.

/*
 * tipi radio olan inputlarda seçili olandan sonra
 * gelen labeli seçip arkaplan rengini sarı yapar
 */
input[type=radio]:checked + label { 
  background-color: yellow
}

Tarayıcı DesteğiIE9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

17) X::before ve X::after

Nesnenin öncesine ve sonrasına bir şeyler eklemek için kullanılır.

/*
 * Liste etiketlerinin öncesine
 * - ifadesini ekler
 */
ul li::before {
  content: '-'
}

/*
 * Liste etiketlerinin sonrasına
 * -son- ifadesini ekler
 */
ul li::after {
  content: ' -son- '
}

Tarayıcı DesteğiIE8+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

18) X:hover

Seçilen nesnenin üzerine fare geldiğinde işlem yapılması için kullanılır.

/*
 * Link nesnesinin üzerine fare ile
 * geldiğinde arkaplan rengini sarı yapar
 */
a:hover {
  background-color: yellow
}

Tarayıcı DesteğiIE6+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

19) X:not(Y)

:not seçicisi, değilse anlamına gelmektedir.. Yani bir div seçsin ama sınıfı test değilse gibi..

/*
 * Sınıfı erbilen olan ama id'si test olmayan
 * div nesnelerini seçer ve arkaplan rengini sarı yapar
 */
.erbilen:not(#test) {
  background-color: yellow
}

Tarayıcı DesteğiIE9+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

20) X::first-letter ve X::first-line

X nesnesinin ilk harfini seçip işlem yapmak için ::first-letter,
X nesnesinin ilk satırını seçip işlem yapmak için ::first-line kullanılır.

/*
 * div nesnesinin ilk harfinin
 * boyutunu 30px yapar
 */
div::first-letter {
  font-size: 30px
}

/*
 * div nesnesinin ilk satırının
 * arkaplan rengini sarı yapar
 */
div::first-line {
  background-color: yellow
}

Tarayıcı DesteğiIE6+, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Bir Cevap Yazın